Kancelaria

Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Mołotkiewicz

Doświadczenie zawodowe nabyłam podczas odbywania aplikacji sędziowskiej oraz w trakcie wieloletniej pracy w zawodzie adwokata. Jako adwokat gwarantuję pełne zaangażowanie w powierzoną mi sprawę oraz konsekwentne dążenie do obranego celu. Zapewniam kompleksowość i rzetelność w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczność w działaniu, klarowność komunikacji i dostępność dla klienta stanowią o tym, co wyróżnia mnie na szerokim rynku usług prawniczych.

Natalia Mołotkiewicz

Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną ze sprawami:

 • karnymi
 • cywilnymi
 • spadkowymi
 • rodzinnymi
 • prawa pracy

Zakres usług

Prawo Karne

Sprawy związane z obroną interesów podejrzanego, oskarżonego, skazanego, jak i pokrzywdzonego od wszczęcia postepowania (przed Policją i Prokuraturą) poprzez obronę przed Sądem Powszechnym I i II instancji i w postępowaniu wykonawczym, a w tym:

 • pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym (widzenie, zażalenie, wnioski o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego),
 • pomoc osobom skazanym: odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem:
  • a) przeciwko życiu i zdrowiu
  • b) przeciwko mieniu (rozbój, włamanie, kradzież)
  • c) komunikacyjnym
  • d) karno – skarbowym
  • e) przeciwko wiarygodności dokumentów

Prawo Cywilne

 • dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów: sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, kredytu, pożyczki, darowizny, dożywocia
 • w sprawie o odszkodowanie, w tym komunikacyjne
 • w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę
 • ochrona dóbr osobistych
 • ustalenie nieważności umów
 • sprawy dotyczące nabycia i utraty własności, przeniesienia prawa własności, naruszenie posiadania, użytkowania, służebności
 • o ogłoszenie upadłości
 • o zapłatę

Prawo Spadkowe

 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
 • dział spadku
 • ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe
 • zachowek
 • niegodność dziedziczenia
 • wydziedziczenie

Prawo Rodzinne

 • rozwód i separacja
 • pobawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • alimenty między rodzicami a dziećmi
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • o ustanowienie opieki
 • o rozdzielność majątkową oraz podział majątku

Prawo Pracy

 • sprawy dotyczące wypowiedzenia stosunku pracy
 • sprawy dotyczące zwolnienia dyscyplinarnego
 • roszczenia ze stosunku pracy
 • postępowanie o przywrócenie do pracy bądź o odszkodowanie
 • odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy oraz w jego trakcie

Kontakt

Adres

ul. Noniewicza 63 lok. 4

16-400 Suwałki

Telefon

tel. kom. 502-065-012

tel./fax (87) 565-23-06

Email

natalia.molotkiewicz@interia.pl

Godziny otwarcia

pn. - pt. 08:00 - 16:00

NIP

844-15-41-901